top of page

Мови і світ: дослідження та викладання - 2022

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ,

ДОРОГІ КОЛЕГИНІ І КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь

у ХVІ-й Міжнародній науково-практичній конференції

«Мови і світ: дослідження та викладання»,

яка відбудеться 24-25 березня 2022 року

на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) міста Кропивницький.


ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується опублікування статей у Наукових записках Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки.

Збірник проіндексовано в міжнародних науково-метричних базах: INDEX COPERNICUS (IC), Google Scholar.

Електронну версію збірника включено до баз Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.


ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

СЕКЦІЯ №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство).

СЕКЦІЯ №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики.

СЕКЦІЯ №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

СЕКЦІЯ №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.

СЕКЦІЯ №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики


РОБОЧІ МОВИ конференції: українська, англійська, німецька, російська.


Для участі в конференції просимо до 22 СІЧНЯ 2022 року на електронну адресу movy.i.svit@gmail.com


ТЕРМІН ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ НЕ ПОДОВЖУЄТЬСЯ!!!Інформаційний лист 2022
.doc
Download DOC • 972KB

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page