Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу

IV Міжнародна наукова конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

19-20 квітня 2007 року

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тези доповідей

Featured Posts