Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу

V Міжнародна наукова конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

10-11 квітня 2009 року

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тези доповідей

Featured Posts