top of page

Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу

kharkiv2013.jpg
25-26 квітня 2013 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулася VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». Цього разу конференція була присвячена 40-річчю з дня заснування кафедри теорії та практики перекладу англійської мови.


ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ


Вітаємо учасників VІІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ. Цьогорічна конференція присвячена 40-річчю діяльності кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, хоча підготовка перекладачів в університеті почалася ще раніше – у 1966 році, тобто вона триває вже 47 років. Таким чином, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за цим показником є одним із найстаріших центрів підготовки перекладачів не тільки в Україні чи на теренах колишнього Радянського Союзу, але й у Європі та світі загалом.


Заявки на участь у цьогорічній конференції подали 106 учасників з України, Бельгії, Італії, Польщі, Росії та Словаччини.


Серед українських учасників – представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національної академії мистецтв України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Київського університету імені Бориса Грінченка, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Донбаського державного педагогічного університету, Донецького національного університету, Донецького державного університету управління, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Хмельницького національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Херсонського державного університету, Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.


Приємно, що в конференції беруть участь усі центри підготовки перекладачів Харкова: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра іноземних мов №2 Національного університету «Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого», кафедра ділової англійської мови Харківського національного технічного університету «ХПІ», Академія внутрішніх військ МВС України.


Особливо хотілось би подякувати за увагу до конференції наших закордонних гостей: ЛЮКА ВАН ДООРСЛАЕРА, докт. філол. наук, професора (університет м. Льовен, Бельгія), КРІСТОФЕРА РАНДЛА, докт. філол. наук, професора (університет м. Болонья, Італія), МАРІЮ КУСУ, докт. філол. наук, професора та СУЗАНУ ЛОРКОВУ (університет імені Коменського у Братиславі, Словаччина), НАТАЛІЮ ЄВГЕНІВНУ КАМОВНІКОВУ, канд. філол. наук, доцента (Санкт-Петербурзький державний університет культури та мистецтв, Російська Федерація), ТЕТЯНУ ДМИТРІВНУ ДЯЧЕНКО, канд. філол. наук, доцента (зав. кафедри теорії та практики перекладу Бєлгородського державного національного науково-дослідного університету, Російська Федерація) та її колег із згаданого університету, випускника нашого університету СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ГАРАГУЛЮ, докт. філол. наук, професора (Бєлгородський державний технологічний університет імені В. Г. Шухова, Російська Федерація).


Щира подяка провідним українським фахівцям, що внесли свій внесок у збагачення змісту конференції: ДЕНИСОВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА (Київ), д.ф.н., проф., зав.кафедри перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету; СТРІХА МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ (Київ), д.фіз-мат.н., проф., автор книги «Український художній переклад: між літературою і націєтворенням»; ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА (Херсон), д.ф.н., проф., дослідниця проблем художнього перекладу, автор книги «Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми»; КИЯК ТАРАС РОМАНОВИЧ (Київ), д.ф.н., проф., термінолог, дослідник перекладу у сфері професійної комунікації, автор книги «Теорія та практика перекладу з німецької мови»; ПАНЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА (Дніпропетровськ), д.ф.н., проф., дослідниця проблем художнього перекладу, автор книги «Лінгвістика та лінгвокультурологія»; НЕКРЯЧ ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА (Київ), к.ф.н., доц., перекладачка, дослідниця проблем художнього перекладу, автор книги «Через терни до зірок: Проблеми художнього перекладу»; РАДЧУК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ (Київ), к.ф.н., доц., перекладач, дослідник питань художнього перекладу та сучасних мовних і культурних проблем; ОЛЕНА О’ЛІР (БРОСАЛІНА) (Київ), к.ф.н., доц., перекладачка, лауреат премії імені Г.П.Кочура, автор перекладу та вступного слова до книги «Розсипане намисто. З ірландської середньовічної лірики»; КУЦЕВОЛ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА (Вінниця), д.ф.н., проф., автор книги «Будівничі перекладацьких мостів».


Докладуть усіх зусиль для забезпечення плідної роботи конференції й представники кафедри-ювілярки: РЕБРІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, к.ф.н., доц., зав.кафедри, автор книги «Сучасні концепції творчості у перекладі»; ЧЕРНОВАТИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ, д.п.н., проф., автор книги «Методика викладання перекладу» та серії підручників і посібників для навчання перекладачів; КАЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, доц., перекладач, дослідник проблем художнього перекладу, головний редактор альманаху «Протей»; МАРТИНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА, д.ф.н., проф., автор книг «Конструювання гендеру в англомовному дискурсі» та «Словник термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики»; ФРОЛОВА ІРИНА ЄВГЕНІВНА, к.ф.н., доц., дослідниця проблем у сфері прагматики, автор книги «Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі» та усі інші члени кафедри.


Фото конференції


Завантажити:

Тези доповідей

Книги

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page