Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії

12122014.jpg
12 грудня 2014 року у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля відбулася науково-практична конференція «Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії».


Конференція була присвячена обговоренню питань змісту навчання перекладачів з урахуванням сучасних вимог до фахівців цього профілю. В роботі конференції взяли участь представники працедавців, а також провідних навчальних центрів, що здійснюють навчання перекладу як спеціальності.

В рамках роботи конференції був проведений круглий стіл, учасниками якого стали:

Черноватий Леонід Миколайович, президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Презентація доповіді);

Зінукова Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, віце-президент ВСВП, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

Воробйов Віталій Володимирович, директор перекладацької компанії «Промова», координатор європейської програми ELIAExchange в Україні, голова сектору зв’язків із професією у ВСВП (Презентація доповіді);

Бондаренко Олександр Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, директор перекладацької компанії “Translatel”(Презентація доповіді);

Струк Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри теорії мови та літератури Національного університету «Острозька Академія», викладач кафедри іноземних мов та технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, директор перекладацької компанії «Лінгвістичний Центр» (м. Львів) (Презентація доповіді).


Представники вищих навчальних закладів України:


Панченко Олена Іванівна, член ВСВП, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та ЛПІ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Ємець Олександр Васильович, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри перекладу Хмельницького національного університету.

Прутчикова Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов Національної металургійної академії України,

Синицька Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов Національної металургійної академії України.

Коробейнікова Тетяна Ігорівна, член ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Філологія та переклад» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

Висоцька Тетяна Миколаївна, Національний гірничий університет,


а також викладачі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля:


Зірка Віра Василівна, член ВСВП, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Кожушко Світлана Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент, зав.кафедри іноземних мов,

Борисевич Ірина Петрівна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Іщенко Тамара Володимирівна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Калініченко Валерія Володимирівна, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Макарова Катерина Геннадіївна, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Михлик Олег Олексійович, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля,

Плющай Олександр Олександрович, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Ратомська Лариса Володимирівна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Семеренко Любов Іванівна, член ВСВП, доцент кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Папсуєва Наталія Іванівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Бідненко Наталя Петрівна, доцент кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Представники перекладацьких компаній та перекладачі-практики:

Гридасова Наталія Георгієвна, Лобанов Євгеній Станіславович, а також магістри спеціальності «Переклад» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


В межах конференції відбулася професійна дискусія за такими темами:

1. Склад фахової перекладацької компетентності у світлі міжнародних вимог.

2. Шляхи формування інструментальної (використання документальних і технічних ресурсів у процесі перекладу) та пошукової субкомпетентностей майбутніх перекладачів.

3. Взаємодія вищих навчальних закладів і перекладацької індустрії у підготовці перекладачів.

4. Зміст програми ELIA Exchangeта можливості участі ВНЗ в ньому.

5. Програми Європейського Союзу, що стосуються підготовки перекладачів, та можливості участі ВНЗ в них.


За підсумками конференції було прийнято рішення створити робочу групу з членів ВСВП з метою розробки програми перекладацької практики, розглянути можливість вступу Університету до Міжнародної асоціації ELIA з подальшою участю у програмі ELIA EXCHANGЕ для запровадження у навчальний процес найкращих методик стажування у міжнародних перекладацьких компаніях, які є членами Європейської асоціації мовної галузі.


Конференцію у такому форматі у подальшому вирішено проводити раз на рік в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

Фото конференції

Завантажити:

Тези доповідей

> Аудіо, частина 1,

> Аудіо, частина 2

Featured Posts