top of page

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА НАВЧАННЯ ФАХОВИХ МОВ


У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов»


Організатори: кафедра іноземних мов № 2 та Всеукраїнська спілка викладачів перекладу (ВСВП).


Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман, який від імені ректорату Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та ректора Василя Яковича Тація привітав учасників конференції, підкреслив актуальність обраної теми і побажав всім плідної праці.


На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу Л.М.Черноватий – «Термінологічна іншомовна складова компетентності майбутніх фахівців»; лінгвіст-перекладач, директор перекладацької компанії «Промова», координатор європейської програми Elia Exchange, спеціаліст зі зв’язків з діловими колами у ВСВП В.В.Воробйов – «Зміст європейської програми ELIA EXCHANGE»; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна А.С.Ольховська – «Формування пошукового компоненту фахової іншомовної компетентності»; лектор DAAD Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (кафедра німецької філології) та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (кафедра іноземних мов та перекладу) Янка Тимо – «DAAD-Рrogramme für Ukrainische Juristen».

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень, яка доступна в електронному вигляді.

Завантажити

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page