top of page

ОСІННЯ ШКОЛА з німецько-українського юридичного перекладу

Deutsch

7 – 11 вересня 2015р.

«ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УМОВАХ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄС»

Місце проведення:

Центр міжкультурної фахової комунікації та гармонізації термінології при Науковому парку «Київський університет імені Тараса Шевченка»,

м. Київ, вул. Володимирська, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ауд. 264

Завантажити План роботи

МЕТА ОСІННЬОЇ ШКОЛИ З ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Відколи обсяги адаптації українського законодавства до стандартів європейського права зростають у геометричні прогресії, постає і чимало значних проблем у галузі юридичного перекладу, адже йдеться про трансфер між правовими системами і культурами, які, хоча і мають певні спільні риси, однак належать до сфери компетенції різних держав із різною практикою застосування. Через це поняттєві відповідники можна визначити лише завдяки порівняльно-правознавчим розвідкам. Непорозуміння і небажані правові наслідки виникають і через те, що в Україні немає спеціальних стандартів з юридичного перекладу, а також через те, що не передбачено спеціальну підготовку перекладачів у цій галузі перекладу.

Запропонована модель підвищення кваліфікації у галузі німецько-українського юридичного перекладу та гармонізації правничої термінології покликана дати методологічні та практичні відповіді на порушені питання і дає можливістьучасникам школи закріпити отримані знання у режимі тренінґу.

УЧАСНИКИ

Пропонований тренінґ стосується двох цільових груп: фахівців з мови і перекладу, які не мають глибоких знань у галузі права, та українських юристів зі знаннями німецької мови. Оскільки у німецько-українському юридичному перекладі знання німецького права відіграють вирішальну роль, пропонований тренінґ розглядається як логічне доповнення фінансованої DAAD літньої школи «Право в Німеччині» (випускники цієї школи 2008 - 2015 років матимуть особливе заохочення до участі).

Пропонований курс дає українським юридичним перекладачам унікальну можливість:

  • отримати сучасні знання та методики від провідних німецьких та українських перекладачів у галузі права;

  • завдяки практичним заняттям та фаховим дискусіям між юристами та лінгвістами обмінятися досвідом у галузі української та німецької правничих мов і, таким чином, отримати практичні навики уникнення правових помилок у галузі юридичного перекладу.

Взяти участь у тренінґу можутьдипломовані фахівці у галузі перекладу або юриспруденції, які на практиці займаються юридичним перекладом або планують працювати у цій сфері.

Короткий мотиваційний лист з особистими даними та зазначенням сфер діяльності просимо до 30 серпня 2015 р. надсилати на адресу оргкомітету на terminologyprofis@gmail.com, а копію – на olena_shabliy@ukr.net

Протягом тренінґу учасникам з інших міст та регіонів оплачуються витрати на дорогу та перебування у м. Києві.

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page