top of page

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 23-24 березня 2017 року на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ) м.Кропивницький.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

Секція №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство).


Секція №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики.


Секція №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.


Секція №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.


Секція №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики

У межах конференції на секції полікритики художніх і фахових текстів відбудеться засідання круглого столу «Іван Мегела - вчений, перекладач, педагог. Креактивність творчого мислення» на пошану науково-педагогічної діяльності та з нагоди 70–ти річного ювілею Івана Петровича Мегели, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного.університету імені Тараса Шевченка.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Для участі в конференції просимо до 27 січня 2017 року на електронну адресу conference.kdpu@gmail.com надіслати матеріали.


Детальніше у Інформаційному листіFeatured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page