top of page

Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у ІX науковій конференції з міжнародною участю

«Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»,

яка відбудеться у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

20-21 квітня 2017 року.

У роботі конференції планується участь закордонних фахівців і передбачені такі орієнтовні напрями дискусій:

1. Історичні та культурологічні перекладознавчі студії.

2. Когнітивно-дискурсивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності.

3. Лексико-семантичні, граматичні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Переклад як засіб міжкультурної комунікації.

5. Теоретичні та практичні питання художнього та галузевого перекладу.

6. Методика навчання перекладу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, російська.

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – до 15 хв.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 20 березня 2017 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету окремими файлами:

1) тези;

2) заявку на участь у конференції;

3) для здобувачів, аспірантів та викладачів без наукового ступеня – відскановану у форматі PDF рекомендацію тез до публікації за підписом наукового керівника або кандидата/доктора наук та з печаткою наукової установи або факультету;

4) відскановану у форматі PDF копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Реєстраційний внесок – 300 гр.;

для аспірантів, здобувачів та студентів – 150 гр. (включає організаційні витрати; публікацію та розсилку тез, програми конференції та сертифікатів; вітальний фуршет, перерви на каву).

Участь для докторів наук безкоштовна.

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Телефон для довідок: (057) 707-54-42 (Яна Євгеніївна)

Електронна адреса оргкомітету: transengl@karazin.ua або yana.y.grigorovich@karazin.ua

Детальніше у інформаційному листі

До зустрічі у Харкові!

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page