top of page

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

17 лютого 2017 року на базі факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ» на пошану професора Корунця Ілька Вакуловича з нагоди його 95-річчя.

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Передбачається робота таких секцій:

 • Історія перекладознавчих студій

 • Когнітивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності

 • Дискурсивні аспекти перекладу

 • Семантичні та прагматичні аспекти перекладу

 • Переклад як засіб міжкультурної комунікації

 • Теоретичні та практичні питання художнього / галузевого перекладу

 • Методика навчання перекладу

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Для участі у конференції до 01 грудня 2016 року прохання подати:

 • анкету-заявку (бланк додається);

 • наукову статтю у роздрукованому та в електронному вигляді, оформлену відповідно до вимог (інформація додається);

 • рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників, які не мають ученого ступеня);

 • квитанцію (або її відскановану копію) про оплату публікації (зразок додається).

Детальніше у Інформаційному листі

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page