top of page

Видання до 50-річчя...

Шановні колеги!

Пропонуємо до вашої уваги посібники, видання яких було приурочено до 50-річчя перекладацького відділення факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна!


Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює три розділи, які за змістом відносятся до найголовніших міжнарожних угод у галузі прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадській політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) університетів і тих, що спеціалізуються у галузях міжнародного права, міжнародних відносин, суспільних наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу суспільно-політичної літератури, а також для перекладачів.

Купити


Книга для викладача до посібника “Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини” призначена для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у галузі міжнародного права. Книга для викладача містить вступ, в якому викладається мета посібника й даються методичні рекомендації щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудовані за циклічним принципом. Поєднується структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає словникові диктанти, тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ.


Купити
Посібник “Перклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні русурси, транспорт” призначений для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у науково-технічних галузях. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичнитх словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у науково-технічних галузях, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу науково-технічної літератури, а також для перекладачів.


Купити

Книга для викладача до навчального посібника “Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт призначений для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у науково-технічних галузях. Книга для викладача містить методичні рекомендації, де викладається мета посібника і даються методичні поради щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудованої за циклічним принципом. Пояснюється структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ. для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у науково-технічних галузях, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу науково-технічної літератури, а також для перекладачів.


Купити
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює чотири розділи, які за змістом відносяться до найголовніших природничих наук (алгебра, геометрія, фізика, хімія), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних та перекладацьких відділень вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуютьсяч у галузях природничих наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.


КупитиКнигу для викладача до посібника “Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія” призначено для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у галузях природничих наук. Книга для викладача містить методичні рекомендації щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудованої за циклічним принципом. Пояснюється структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються в галузях природничих наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу наукової літератури у згаданій сфері, а також для перекладачів.


Купити
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалювати власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.КупитиВасиль Мисик (24.07.1907—03.03.1983) — вагома постать українського художнього перекладу, творець-інтелектуал, поліглот-перекладач із широким діапазоном мовних та жанрових зацікавлень у світогляді-естетичному контексті України XX сторіччя. Пропонована монографія зосереджена на основних аспектах перекладацької діяльності В. Мисика. У роботі здійснено спробу представити цілісний образ перекладача через виокремлення цінних — із погляду рецепції перекладеного твору та їхнього комунікативного та естетичного наміру — перекладацьких проектів в. Мисика для популяризації різномовних та різножанрових творів, які суттєво розширили можливості ознайомлення українського читача з найкращими зразками світової літератури. Для філологів, перекладачів, перекладознавців, аспірантів, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами перекладу.


Купити

Featured Posts
Recent Posts