top of page

Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу


Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у X науковій конференції з міжнародною участю

«Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»,

яка відбудеться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 04-05 квітня 2019 року.

Цього року конференцію присвячено 100-річчю з дня народження видатного українського перекладача Миколи Лукаша.

У роботі конференції планується участь закордонних фахівців і передбачені такі напрями дискусій:

1. Історичні та культурологічні перекладознавчі студії.

2. Когнітивно-дискурсивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності.

3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації.

4. Теоретичні та практичні питання художнього та галузевого перекладу.

5. Методика навчання перекладу. Технічні засоби перекладу.

Виступ на пленарному засіданні – 30 хвилин, на секційному – 20 хвилин.

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, російська.

До початку конференції планується видання тез доповідей англійською мовою.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 лютого 2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету окремими файлами:

1) тези;

2) заявку на участь у конференції,

3) відскановану/роздруковану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Реєстраційний внесок – 400 грн.; для аспірантів, здобувачів та студентів – 150 грн.

(включає організаційні витрати; публікацію тез, програми конференції та сертифікатів; вітальний фуршет, перерви на каву).

Детальніше у інформаційному листі

Додаткову інформацію можна одержати за телефонами: (057) 707-54-42 (кафедра);

0685891150 (Яна Євгеніївна);

0954258477 (Ольга Олександрівна).

Електронна адреса оргкомітету: transengl@karazin.ua (Тема: Conference)

Фахівці, доповіді яких будуть прийняті, одержать необхідну інформацію у наступному інформаційному листі та запрошення (в електронній або паперовій формі).

Оргкомітет конференції

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея