top of page

Мови і світ: дослідження та викладання


ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ,

ДОРОГІ КОЛЕГИНІ І КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Мови і світ: дослідження та викладання»,

яка відбудеться 21-22 березня 2019 року

на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ), м. Кропивницький

До участі в конференції запрошено провідних зарубіжних фахівців.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

СЕКЦІЯ №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство).

СЕКЦІЯ №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики.

СЕКЦІЯ №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

СЕКЦІЯ №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.

СЕКЦІЯ №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики.

РОБОЧІ МОВИ конференції: українська, англійська, німецька, російська.

Детальніше

Для участі в конференції, подати матеріали до 25 СІЧНЯ 2019 року на електронну адресу movy.i.svit@gmail.com

![endif]--

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page