top of page

Проект Dictum Factum

   Проф. Л.М. Черноватий є співголовою проекту Dictum Factum, ідея якого виникла у 2001 році на ґрунті інноваційної концепції підготовки перекладачів в Україні, розробленої ним на кафедрі перекладу та англійської мови (сучасна назва: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови) Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Відповідно до цієї концепції навчальні предмети практики іноземної мови та практики перекладу, а в ідеалі – усі предмети навчального плану,  розглядаються як нерозривний курс, що забезпечує якісну підготовку перекладача відповідно до вимог часу, тобто враховуючи склад фахової компетентності перекладача, яку в ідеалі повинен мати майбутній перекладач на момент закінчення навчання, та найбільш вірогідні ділянки роботи перекладачів, якими на нинішньому етапі є економіка та підприємництво, юриспруденція та громадсько-політична галузь (з наголосом на проблеми переходу до демократичного суспільства – права людини, система державного управління, виборчий процес тощо). 

Концепція одержала загальне схвалення, внаслідок чого були укладені угоди про співпрацю з перерахованими вище та іншими університетами України, відповідно до яких кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна надає консультативну та методичну допомогу у справі втілення згаданої концепції у цих навчальних закладах.

 

Для практичної реалізації концепції була досягнута домовленість між  кафедрою теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна і кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тодішній зав.кафедри – проф.Карабан В.І.) про створення спільного проекту Dictum Factum, метою якого було визначені розробка, експериментальна перевірка та публікація навчально-методичних та довідкових матеріалів, призначених для підготовки перекладачів в Україні. З часу заснування проекту було опубліковано більше 20 видів згаданих матеріалів, більшість з яких мають гриф Міністерства освіти та науки. Ці матеріали використовуються у багатьох українських університетах, де навчають перекладачів. 

   Згадана концепція викладена у низці статей (більше 100 публікацій – див перелік окремо) професора Черноватого Л.М. і його аспірантів, які опубліковані в серії «Наукові монографії Американської Асоціації Перекладачів» (American Translators Association Scholary Monograph Series), у наукових збірниках Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м.Київ), Донецького національного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Горлівського державного інституту іноземних мов, Запорізького національного університету, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Луцького університету («Філологічні студії»), Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.Макаренка, Харківського національного технічного університету НТУ «ХПІ», Київського національного технічного університету НТУ «НАУ», Херсонського державного університету, Хмельницького національного університету, Чернігівського державного педагогічного університету, Маріупольського державного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Полтавського інституту економіки і права, та інших,  а також доповідалися на численних міжнародних і національних конференціях (див. перелік окремо). 

bottom of page