top of page

Вимоги до статей

 

 Завантажити (68 kb)

На сьогодні цей проект не реалізовано з технічних причин

Вісник ВСВП

 

The Journal of the Ukrainian Translator Trainers’ Union

Видавництво «Нова книга»

 

«Вісник ВСВП» є науковим виданням, який виходить двічі на рік, і призначений для поширення знань та результатів досліджень, що відносяться до підготовки професійних перекладачів у межах університетських курсів. «Вісник ВСВП» ставить за мету розгляд широкого діапазону питань у сфері навчання усних та письмових перекладачів, одночасно заохочуючи емпіричні дослідження, що поєднують теоретиків та викладачів-практиків. Журнал також ставить за мету налагодити обмін думками з дослідниками, які працюють у суміжних галузях, від теоретичного перекладознавства до порівняльних дисциплін та когнітивної лінгвістики і психології. Вісник «ВСВП» є також засобом поширення англійською мовою результатів відповідних досліджень українських вчених. «Вісник ВСВП» є офіційним виданням Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

 

Вісник ВСВП має тематичні рубрики, наявність чи відсутність яких залежить від конкретного матеріалу, накопиченого у редколегії. Приклади таких рубрик подано далі.

 • Офіційна інформація ВСВП

 • Психологічні основи навчання перекладу

 • Психолінгвістичні основи навчання перекладу

 • Теорія перекладу

 • Методика навчання усного перекладу

 • Методика навчання письмового перекладу

 • Зміст навчання перекладу на рівні бакалавра

 • Зміст навчання перекладу на рівні магістра

 • Зміст досліджень з перекладознавства у магістратурі, аспірантурі й докторантурі

 • Зміст досліджень з методики навчання перекладу в аспірантурі та докторантурі

 • Зміст навчання художнього перекладу

 • Зміст навчання галузевого перекладу

 • Навчання перекладу у сфері професійної комунікації

 • Зміст навчання порівняльних дисциплін

 • Навчально-методичні комплекси (НМК) для навчання майбутніх перекладачів (за мовами)

 • Поточний, рубіжний та прикінцевий контроль навичок та умінь перекладу

 • Нові видання для навчання майбутніх перекладачів

 • Історія українського перекладознавства та методики навчання перекладу

 • Історія зарубіжного перекладознавства та методики навчання перекладу

 • Інформація про конференції, що відбулися в Україні та за кордоном

 • Інформація про конференції, що плануються в Україні та за кордоном 

bottom of page