top of page
Історія Всеукраїнської спілки викладачів перекладу
 

   29 березня 2012 року в  м. Кіровоград на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, під головуванням проф.О.М.Білоуса, декана факультету іноземних мов згаданого університету, відбулися установчі збори по заснуванню громадської організації «Всеукраїнська спілка викладачів перекладу» (ВСВП). На конференції були присутні представники 19 провідних центрів України, що здійснюють підготовку перекладачів, зокрема: кафедри перекладу і загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім.Г.Кочура Львівського національного університету імені  Івана Франка; кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики НТУУ "КПІ"; кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету; кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету; кафедри теорії та практики перекладу Херсонського державного  університету; кафедри теорії та практики перекладу Хмельницького національного університету; кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка; кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля; кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського  національного педагогічного університету імені В.Гнатюка; кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; кафедри теорії і практики перекладу англійської мови Запорізького національного університету; кафедри теорії та практики перекладу Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв; кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; кафедри англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету; кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;  кафедри теорії та практики перекладу Донецького національного університету; кафедри теорії та практики перекладу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.    

   Заслухавши доповідь проф. Черноватого Л.М. (кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна) з аргументацією необхідності створення громадської організації «Всеукраїнська спілка викладачів перекладу» та викладом початкової програми її діяльності, учасники установчих зборів прийняли рішення заснувати громадську організацію «Всеукраїнська спілка викладачів перекладу», затвердила її статут і вибрала першим президентом спілки проф. Л.М.Черноватого, якому (разом із віце-президентом ВСВП Н.В.Зінуковою) було доручено провести реєстрацію ВСВП, яка була завершена на початку 2013 року.

bottom of page