top of page

ВСВП

Мета

Завдання

Діяльність

є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує фахівців у галузі навчання перекладу на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом.  

                              

 

Метою діяльності ВСВП є підвищення якості підготовки перекладачів в освітніх закладах України та захист законних спільних інтересів своїх членів заради сприяння інтеграції українського суспільства до міжнародної спільноти за рахунок розширення (через переклад та його навчання) доступу до надбань світової цивілізації, міжнародних контактів і джерел інформації. 

 

 

- створення організаційних передумов для встановлення контактів та налагодження співпраці українських фахівців з викладання перекладу;

- розвиток міжнародних контактів і співпраці між українськими й зарубіжними фахівцями з викладання перекладу.

 

 

- надає консультативну допомогу членам ВСВП у розвитку фахової діяльності;

- створює інформаційну базу ВСВП, здійснює інформаційне забезпечення членів ВСВП;

- надає консультативну допомогу викладачам закладів освіти України щодо змісту навчання перекладачів, наявних навчально-методичних матеріалів, розробки нових  навчальних курсів та документації, інформує про можливості залучення провідних фахівців України та зарубіжних спеціалістів до процесу вдосконалення навчального процесу в освітніх центрах, які здійснюють підготовку перекладачів;

- проводить збір, аналіз і систематизацію пропозицій членів ВСВП та пропонує шляхи і форми їхньої реалізації, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки перекладачів в Україні;

- сприяє розвитку дослідницької мережі для вивчення проблем розробки та функціонування науково обґрунтованої системи підготовки перекладачів в Україні;

- розвиває і підтримує відносини з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними об'єднаннями, які мають відношення до підготовки перекладачів; організовує зустрічі, семінари, конференції, симпозіуми з участю українських та зарубіжних фахівців з навчання перекладу;

- сприяє підвищенню кваліфікації членів ВСВП, обміну досвідом, викладачами та студентами між навчальними закладами України та зарубіжних країн; заохочує укладання двосторонніх та багатосторонніх угод між ними для здійснення конкретних проектів, спрямованих на поліпшення якості підготовки перекладачів, інформує про можливості навчання та стажування у провідних центрах Україні та за кордоном;

- через засоби масової інформації здійснює пропаганду та популяризацію досягнень членів ВСВП, сприяє виданню загальноукраїнського наукового журналу з питань навчання перекладу як спеціальності.

bottom of page