top of page

Монографії 

Посібники

  • 2018

1. Короткова І.І., Іщенко І.В., Декусар Г.Г., Зінукова Н.В. (2018). BusinessEnglish = Ділова англійська мова[навчальний посібник].3-є видання. Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 312 с.

 

2. Марчук Т. І., Зінукова Н. В. (2018). BusinessEnglish = Ділова англійська мова (зовнішньоекономічні аспекти)[навчальний посібник].Ч. IV, 2-ге видання. Дніпро, Україна: Університетімені Альфреда Нобеля. – 152 с.

 

3. Семеренко, Л. І. (2018). ImprovingInterpretingSkills = Удосконалюємо усний переклад [навчальний посібник]. (3-е вид., доопрацьоване) (За заг. ред. Н.В.Зінукової). Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 164 с.

 

4. Семеренко, Л. І., Світлична, О. Р. (2018). InterpretingBusinessCommunication = Практикум з усного перекладу у сфері бізнесу. [навчальний посібник]. (2-ге видання, доопрацьоване]. (За заг. ред. Н.В.Зінукової). Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 140 с.

 

5. Зінукова, Н. В., Марчук, Т. І.(2018). BusinessEnglish = Ділова англійська мова. [навчальний посібник]. Ч. IІІ. Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 100 с.

1.Зінукова, Н. В. (2017a). Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері : теорія і методика навчання магістрів-філологів: монографія. Дніпро, Україна, Університет імені Альфреда Нобеля. – 424 с.

 

2.Зінукова Н.В. Роль механизма переключения в профессиональной подготовке устного переводчика (текст). Актуальніпроблемиперекладознавства: монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160с. (Н.В. Зінукова - С. 163-177).

 

3.Зінукова Н.В., Світлична О.Р., Калініна Л.В. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі. Монографія / Підзаг. ред. Н.Р. Петранговської. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 494 с

 

 

  • 2015

1. Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В. Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова Книга, 2015. – 272 с. – (Серія: UTTU Series)

 

2. Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В. Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини: книга для викладача. Вінниця: Нова Книга, 2015. – 184 с. – (Серія: UTTU Series).

 

  • 2014

1.Світлична О.Р., Зінукова Н.В., Зірка В.В. EssentialIssuesinInterpreterTraining. Практика усного перекладу. Навчальний посібник. Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2014. – 428 с.

bottom of page