top of page

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА  СПІЛКА

ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ»

 

 

Зміст

 

1. Загальні положення

2. Мета напрями діяльності Спілки

3. Порядок набуття і припинення членства у Спілці, права та обов’язки членів Спілки

4. Статутні органи та структура Спілки

5. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів спілки

6. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів

7. Порядок звітування керівних органів Спілки перед її членами

8.Джерела надходження коштів та іншого майна Спілки, порядок використання коштів Спілки

9.Порядок внесення змін до статут Спілки

10.Припинення діяльності Спілки

 

 

 

      Завантажити (101 kb)

bottom of page