top of page

Біобібліографічний покажчик Леоніда Черноватого

У видавництві «Нова книга» вийшов друком Біобібліографічний покажчик президента Всеукраїнської спілки викладачів перекладу Леоніда Черноватого. Стислу інформацію стосовно цього видання подано далі.


Леонід Черноватий : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ЦДПУ імені Володимира Винниченка; [уклад.: О. Білоус; автори передмов: О. Бігич, В. Бялик, Н. Зінукова, В. Карабан, С.Ніколаєва, Т. Шмігер.Вінниця : Нова книга, 2021. – ___ с. : портр. – (Почесні професори Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка).

Біобібліографічний покажчик «Леонід Черноватий».


Містить інформацію про науково-методичний доробок Леоніда Миколайовича Черноватого, відмінника освіти України, доктора педагогічних наук, професора і завідувача (1983-2011) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, академіка Академії наук Вищої школи України, професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, почесного професора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, президента Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, члена Європейського лінгвістичного товариства. Покажчик подає також дані про життєвий і творчий шлях науковця. Зібрані матеріали відображають багатогранну діяльність Л. М. Черноватого як дослідника, педагога, організатора та громадського діяча.


Згаданий виклад включає передмову, де своїми думками про Леоніда Черноватого як особистість та фахівця, діляться його колеги у різних сферах (методиці навчання іноземних мов і перекладу та перекладознавства). Подальший зміст розбито на п'ятнадцять частин, в кожній з яких висвітлюється певна грань його діяльності, або систематизується певна інформація. Більшість із цих частин (перелік яких подано далі) спочатку містять загальну характеристику, а потім – інформацію, що конкретизує досі викладений зміст.


Частина перша: Дослідження з методики та психології навчання іноземних мов

Частина друга: Дослідження з методики та психології навчання перекладу

Частина третя: Дослідження з перекладознавства та лінгвістики

Частина четверта: Посібники з практичної граматики англійської мови

Частина п’ята: Підручники та посібники з навчання англійської мови

Частина шоста: Посібники з навчання перекладу

Частина сьома: Редагування та упорядкування науково-довідкових видань з перекладознавства та історії українського перекладу

Частина восьма: Апробація результатів досліджень

Частина дев’ята: Експертна діяльність

Частина десята: Переклади

Частина одинадцята: Організаційна діяльність

Частина дванадцята: Громадська діяльність

Частина тринадцята: Покажчик друкованих праць Л.Черноватого за роками

Частина чотирнадцята: Алфавітний покажчик друкованих праць Л. Черноватого

Частина п’ятнадцята: Алфавітний покажчик серійних та друкованих видань, у яких опубліковано праці Л. Черноватого.


Бібліографічний покажчик «Леонід Черноватий» можна замовити на сайті видавництва «Нова книга» (Каталог – тип видання: Довідник).

Featured Posts
Recent Posts
Архів
Фотогалерея
bottom of page