top of page

Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії07 жовтня 2016 року у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля відбулася науково-практична конференція «Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії».


Конференція була присвячена обговоренню питань змісту навчання перекладачів з урахуванням сучасних вимог до фахівців цього профілю. В роботі конференції взяли участь представники працедавців, а також провідних навчальних центрів, що здійснюють навчання перекладу як спеціальності.


В рамках роботи конференції був проведений круглий стіл, учасниками якого стали:


ЧЕРНОВАТИЙ Леонід Миколайович, президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Translation competence, translator’s competence and modern developments in translation industry


БОНДАРЕНКО Олександр Сергійович, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, директор перекладацької компанії “Translatel”.

Університети та індустрія перекладу: від заперечення і заохочення - до залучення


ОЛЬХОВСЬКА Алла Сергіївна, член ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Досвід запровадження методики навчання CAT-інструментів до структури підготовки перекладачів


ПАВЛЮК Наталія Веніамінівна, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

Досвід залучення студентів до перекладацьких проектів у взаємодії з бюро перекладів


БОГДАНОВ Станіслав, операційний директор UTIC

Міжнародна конференція UTIC – сприяння розвитку перекладацького середовища України


ЛОБАНОВ Євген Станиславович, перекладач-фрілансер

Використання автоматизованих систем перекладу в підготовці письмових перекладачів. Погляд перекладача-фрілансера


ЗІНУКОВА Наталія Вікторівна, віце-президент ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Міжнародні та національні стандарти послуг перекладу: вплив сучасних вимог потенційних роботодавців на визначення професійної компетентності випускника спеціальності «Переклад»


Представники вищих навчальних закладів України:


Панченко Олена Іванівна, член ВСВП, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та ЛПІ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Введенська Тетяна Юріївна, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Національного гірничого університету.


Максименко Людмила Олександрівна, член ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету


Сорока Наталя Анатоліївна, член ВСВП, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.


Сорока Тетяна Вячеславівна, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету.


Шишко Анжеліна Василівна, член ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою англійської філології та перекладу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля,


Луканська Галина Анатоліївна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


а також викладачі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля:


Зірка Віра Василівна, член ВСВП, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Бідненко Наталія Петрівна, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Іщенко Тамара Володимирівна, член ВСВП, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Коробейнікова Тетяна Ігорівна, член ВСВП, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Голуб Дарина Олександрівна, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Завізіон Катерина Геннадіївна, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Калініченко Валерія Володимирівна, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Михлик Олег Олексійович, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Марчук Тетяна Іванівна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля


Онищенко Маріанна Юріївна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Плющай Олександр Олександрович, член ВСВП, викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.


Ратомська Лариса Володимирівна, член ВСВП, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.Також, у рамках конференції А.С. Ольховська провела майстер-клас "Методика використання хмарного перекладацького середовища Memsource в структурі курсу "Системи автоматизації перекладу".


В межах конференції відбулася професійна дискусія за такими темами:

  1. Склад фахової перекладацької компетентності у світлі міжнародних вимог.

  2. Шляхи формування інструментальної (використання документальних і технічних ресурсів у процесі перекладу) та пошукової субкомпетентностей майбутніх перекладачів.

  3. Взаємодія вищих навчальних закладів і перекладацької індустрії у підготовці майбутніх перекладачів.

  4. Зміст програми Cat for Grad та можливості участі ВНЗ в ньому.

  5. Досвід навчання майбутніх перекладачів застосування автоматизованих програм перекладу (Trados тощо).

Програма конференції


За підсумками конференції було прийнято рішення впроваджувати CAT-и в освітній процес та пройти ліцензування на використання програм для автоматичного перекладу.


Конференцію у такому форматі у подальшому вирішено проводити раз на рік в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.


Відео-репортаж

Фото конференції

Featured Posts
Recent Posts