top of page

Підручники та посібники проф. Черноватого Л.М.

Для навчання методики викладання перекладу

 

 

1. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 376 с.

Anchor 1

Для формування білінгвальної компетенції майбутніх перекладачів

 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 417 с.

 

2. Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М., Матюхіна Ю.В. Книга для викладача  до підручника «Практичний курс англійської мови для молодших курсів вищих закладів освіти» / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України): Метод. рекомендації. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 80 с.

 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Підручник. – Вінниця. – Нова книга, 2005. – 356 с.

 

4. Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М., Матюхіна Ю.В. Книга для викладача до підручника «Практичний курс англійської мови для другого курсу вищих закладів освіти» / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана (Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України): Методичні рекомендації. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 100 с.

 

5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М. та ін. Практичний курс англійської мови: Підручник для третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 520 с.

 

6. Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М. Книга для викладача до підручника «Практичний курс англійської мови для третього курсу вищих закладів освіти» / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана (Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України): Методичні рекомендації. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 144 с.

 

7. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М. та ін. Практичний курс англійської мови: Підручник для четвертого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 608 с.

 

8. Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М. Книга для викладача до підручника «Практичний курс англійської мови для четвертого курсу вищих закладів освіти» / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана (Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України): Методичні рекомендації. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 205 с.

 

9. Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М. Пригоди в ущелині Пенкадер: Посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для студентів, що навчаються за філологічними спеціальностями та за фахом “Переклад” (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. Посібник Вінниця: Нова книга, 2004. – 368 с.

 

10. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Набокова І.Ю та ін. Практична граматика англійської мови з вправами. – Том 1. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.

 

11. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Набокова І.Ю та ін. Практична граматика англійської мови з вправами. – Том 2. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.

 

12. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с.

 

13. Практичний курс англійської мови : підручник для студентів першого курсу філологічних спеціальностей  (видання друге, виправлене та доповнене) / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І. Ю., Рябих М.В. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 336 с. (ISBN 978-966-382-678-3). Рекомендовано МОН.

 

14. Практичний курс англійської мови : підручник для студентів другого курсу філологічних спеціальностей  (видання друге, виправлене та доповнене) / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І. Ю. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 331 с. (ISBN 978-966-382-726-1). Рекомендовано МОН.

Anchor 2
Anchor 21

Для формування перекладацької компетенції

та засвоєння галузевої термінології майбутніх перекладачів

 

1. Черноватий Л.М., Котляров Д.М. Політичний переклад: перші кроки Посібник для навчання англомовної громадсько-політичної лексики : Навч. посібник. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – 104 с.

 

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні принципи. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 496 с.  (повторно видана в 2007 році).

 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування Виробництво та обробка металу / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 296 с.

 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., Ліпко І.П.  Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с.

 

5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ребрій О.В. та ін.. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.

 

6. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник – Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с.

 

7. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П., Ліпко І.П. Переклад англомовної юридичної літератури (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник – Вінниця: Нова книга, 2006. – 656 с.

 

8. Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації / За ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 240 с.

 

9. Ребрій О.В. Книга для викладача до посібника «Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації» / За ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Методичні рекомендації. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 100 с.

 

10. Черноватий Л.М., Царьова С.О. Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг: Навчальний посібник. –  Вінниця: Нова книга, 2011. – 304 с.

 

11. Черноватий Л.М. Книга для викладача до посібника «Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг» :  Методичні рекомендації. –  Вінниця: Нова книга, 2011. – 112 с.

 

12. Черноватий Л.М., В.І.Карабан, Т.Б.Хомуленко, О.О.Волкова. Переклад англомовної психологічної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 512 с.

 

13. Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В., Малеєва Т.Є., Демченко Д.І. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 272 с

 

14. Книга для викладачадонавчального посібника для студентів вищих закладів освіти «Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою : Три базові угоди у галузі прав людини» [Черноватий Л.М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В., Малеєва Т.Є., Демченко Д.І.]. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 184 с.

 

15. Переклад англомовної юридичної літератури : навчальний посібник (видання четверте, виправлене та доповнене) / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П., Липко І.П. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 280 с.

 

16. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л.М., Кальниченко О.А., Каминін І.М., Вороніна К.В.]; за ред. Л.М. Черноватого, О.В. Ребрія. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 264 с.

 

17. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л.М., Кальниченко О.А., Каминін І.М., Вороніна К.В.];. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 86 с.

 

18. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лукьянова Т.Г.]. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с.   

 

19. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лукьянова Т.Г.]. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 96 с.

 

20. Черноватий Л.М., Коваленко Л.А., Кальниченко О.А., Каминін І.М., Ковальчук Н.М. Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, О.В. Ребрія. Вінниця : Нова книга, 2019.  280 с.

 

21. Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Лук’янова Т.Г., Котляров Д.М., Ковальчук Н.М. Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина ІІ. Опіки, вплив радіоактивного опромінювання, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, отруєння : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, О.В. Ребрія. Вінниця : Нова книга, 2019. – 316 с.

 

bottom of page