top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Розробка словників та інших довідкових матеріалів

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Складання переліку довідкових матеріалів (словники, довідники тощо), що використовуються для підготовки перекладачів в Україні

  • Оцінка прийнятності згаданих довідкових матеріалів для досягнення мети навчання

  • Визначення потреб у розробці нових довідкових матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

  • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

  • Формування авторських колективів для розробки нових довідкових матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

  • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

  • Координація роботи членів авторського колективу

  • Експериментальна перевірка нових довідкових матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. 

 

 

bottom of page