top of page

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Психологічні основи навчання перекладу (дослідження)

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Психологічні механізми, на яких ґрунтується процес перекладу  

  • Механізми й процедури у засвоєнні мовленнєвої  та перекладацької діяльності (порівняльний аспект).

  • Розвиток природженої здатності до перекладу у ранньому білінгвізмі.

  • Розвиток набутої (у процесі навчання) здатності до перекладу.

  • Навички та уміння різних видів перекладу.

 

 

Література

 

1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам / Б.В.Беляев. – М.: Просвещение, 1965. – 227 с.

2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И.Жинкин. – М.: Наука, 1982. – 156 с.

3. Залевская А.А. Введение в психолингвистику / А.А.Залевская. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с.

4. Черноватый Л.Н. Психолингвистические основы теории педагогической грамматики / Л.Н. Черноватый. – Харьков: Основа, 1992. – 244 с.

5. Черноватый Л.Н. Психологические и лингводидактические основы теории педагогической грамматики / Л.Н. Черноватый. – Харьков: Основа, 1998. – 192 с.  

6. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.43-79, 103-127.

bottom of page