top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Навчання теорії перекладу

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст навчання теорії перекладу на рівні бакалавра 

 • Зміст навчання теорії перекладу на рівні магістра

 • Перелік дисциплін, що входять до складу курсу теорії перекладу

 • Архітектоніка курсу теорії перекладу (послідовність вивчення дисциплін, що входять до її складу)

 • Способи ознайомлення студентів із закордонними теоріями перекладу

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання теорії перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Зміст формування теоретичного компонента перекладацької компетенції / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С.178– 181.

bottom of page