top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст і методика навчання художнього перекладу

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Місце художнього перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Питома вага художнього перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Співвідношення обов’язкових та факультативних занять з художнього перекладу

 • Методика навчання художнього перекладу

 • Організація та робота студії художнього перекладу

 • Вправи для навчання художнього перекладу

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання художнього перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. Заведений / И.С.  Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М. : Академия, 2008. – 368 с.   

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С.  Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

3. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М.П.Брандес, В.И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с.

4. Влахов С. Непереводимое в переводе / С.Влахов, С.Флорин. – М. : Высш. шк., 1986. – 417 с.

5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / В.Н.Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

6. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. / В.  Коптілов. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.

7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) / Ілько Вакулович Корунець.– Вінниця : Нова книга, 2000. – 448 с.

8. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л.К.Латышев, А.Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

9. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

10. Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская. –  М. : URSS, 2007. – 220 с.

2009. – С. 11-19.

11. Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода: учеб. пособие / А.Л.Семенов. – М. : РУДН, 2005. – 99 с. 

 

bottom of page