top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Особливості формування екстралінгвістичної  компетенції майбутніх перекладачів

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Мінімальний обсяг фонових знань, необхідних для засвоєння  майбутніми перекладачами протягом усього періоду навчання.

 • Перелік сегментів фонових знань, необхідних для засвоєння  майбутніми перекладачами протягом усього періоду навчання.

 • Розподіл сегментів фонових знань, необхідних для засвоєння  майбутніми перекладачами протягом усього періоду навчання, за роками навчання.

 • Шляхи розширення обсягу фонових знань, необхідних для засвоєння  майбутніми перекладачами, протягом усього періоду навчання.

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для формування екстралінгвістичної компетенції в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів / Л.М.Черноватий // Вісник СумДУ. – 2002. – № 4 (37). – С.184-188.

2. Черноватий Л.М. Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції / .М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 3-6.

3. Черноватий Л.М. Особливості інтерпретації міфологічних алюзій при перекладі / Л.М.Черноватий // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 7-10.

4. Черноватий Л.М. Вплив структури фонових знань перекладача на інтерпретацію міфологічних алюзій / Л.М.Черноватий, Т.К.  Варенко // Вісник СумДУ. – Серія: Філологічні науки. – 2004. – № 4 (63). – С. 193-200.

5. Черноватий Л.М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий, Н.А.Якушева  // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2007. – № 772. – С. 135-137. (біблійні алюзії).

6. Черноватий Л.М. Проблеми формування предметного та термінологічного компонентів фахової компетентності майбутнього перекладача /  Леонід Черноватий, Марина Забігайло // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.222 – 228. 

7. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — C.155-168.

8. Черноватий Л.М. Організація процесу формування фахової компетентності майбутнього перекладача / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 317-355.

bottom of page