top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Особливості формування особистісної компетенції майбутніх перекладачів

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Шляхи формування психофізіологічного компоненту (когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми – пам'ять, увага, психологічна стійкість, критичне відношення тощо) особистісної компетенції.

 • Шляхи формування морально-етичного  компоненту (почуття відповідальності за якість власної праці; об'єктивність та надійність; скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності) особистісної компетенції.

 • Шляхи формування субкомпетенції самовдосконалення (готовність та потреба у постійній самоосвіті та розвитку) як компоненту особистісної компетенції.

 • Шляхи формування фахово-соціальної субкомпетенції (прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо)

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для формування особистісної компетенції перекладача в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. 

bottom of page