top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Історія українського перекладознавства та методики навчання перекладу

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Роль курсу «Історія українського перекладу» у формуванні фахової компетенції майбутнього перекладача.

 • Місце курсу «Історія українського перекладу» у навчальному плані за спеціальністю «Переклад».

 • Обсяг курсу «Історія українського перекладу» у навчальному плані за спеціальністю «Переклад».

 • Зміст навчання курсу «Історія українського перекладу».

 • Координація змісту курсу «Історія українського перекладу» з іншими теоретичними курсами перекладацького циклу.

 • Роль курсових і дипломних робіт у засвоєнні знань, що стосуються історії українського перекладу.

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання «Історії українського перекладу» в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства двадцятого сторіччя / Тарас Шмігер. – К. : Смолоскип, 2009. – 242 с.

2. Черноватий Л.М. Олександр Фінкель – забутий теоретик українського перекладознавства / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, В.О.Подміногін, О.А.Кальниченко,  В.Д.Радчук. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 440 с.

3. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу: Біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, О.А.Кальниченко та ін. (усього 8 осіб). – Вінниця: Нова книга, 2009. – 445 с.

4. Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю.Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років: хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / Укладачі: Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова книга,  2011. – 504 с.

5. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : Колективна монографія / За ред. Л.М.Черноватого, О.А.Кальниченка та О.В.Ребрія. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 568 с. 

bottom of page