top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Історія зарубіжного перекладознавства та методики навчання перекладу

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Роль курсу «Історія зарубіжного перекладу» у формуванні фахової компетенції майбутнього перекладача.

 • Місце курсу «Історія зарубіжного перекладу» у навчальному плані за спеціальністю «Переклад».

 • Обсяг курсу «Історія зарубіжного перекладу» у навчальному плані за спеціальністю «Переклад».

 • Зміст навчання курсу «Історія зарубіжного перекладу».

 • Координація змісту курсу «Історія зарубіжного перекладу» з іншими теоретичними курсами перекладацького циклу.

 • Роль курсових і дипломних робіт у засвоєнні знань, що стосуються історії зарубіжного перекладу.

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання «Історії зарубіжного перекладу» в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. 

bottom of page