top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Машинний переклад і застосування інформаційних технологій у перекладі

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Роль інформаційних технологій у навчанні перекладу.

 • Місце інформаційних технологій у навчанні перекладу.

 • Види інформаційних технологій у навчанні перекладу.

 • Співвідношення інформаційних технологій у навчанні перекладу на різних етапах.

 • Шляхи застосування інформаційних технологій у навчанні письмового перекладу.

 • Шляхи застосування інформаційних технологій у навчанні усного перекладу.

 • Складання переліку інформаційних технологій, що використовуються для навчання перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих технологій для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових технологій для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки варіантів застосування інформаційних технологій для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка варіантів застосування інформаційних технологій в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. 

bottom of page