top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Шляхи оптимізації перекладацьких практик майбутніх перекладачів

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Роль практик у навчанні перекладу.

 • Види практик у навчанні перекладу.

 • Місце практик у навчанні перекладу.

 • Зв'язок практик із змістом навчання майбутніх перекладачів.

 • Вимоги до практик на різних етапах навчання.

 • Способи організації, контролю та оцінювання практик.

 • Складання переліку варіантів, що використовуються для організації практик в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих варіантів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових варіантів організації практик для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових варіантів організації практик для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових варіантів організації практик в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. 

bottom of page