top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Шляхи оптимізації курсових і дипломних робіт майбутніх перекладачів

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Роль курсових та дипломних робіт у навчанні перекладу.

 • Тематика  курсових та дипломних робіт майбутніх перекладачів.

 • Співвідношення теорії та практики в курсових та дипломних роботах на різних етапах навчання.

 • Вимоги до курсових та дипломних робіт на різних етапах навчання.

 • Способи організації, контролю та оцінювання курсових та дипломних робіт.

 • Складання переліку варіантів, що використовуються для організації курсових та дипломних робіт в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих варіантів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових варіантів організації курсових та дипломних робіт для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових варіантів організації курсових та дипломних робіт для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових варіантів організації курсових та дипломних робіт в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Роль курсових і дипломних робіт у  формуванні фахової компетенції перекладача / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С.345– 353.

bottom of page