top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст і методика навчання порівняльних дисциплін

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Місце порівняльних дисциплін у змісті навчання перекладачів

 • Питома вага порівняльних дисциплін у змісті навчання перекладачів

 • Зміст порівняльних дисциплін

        - Порівняльна граматика

        - Порівняльна стилістика

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання порівняльних дисциплін в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

        - Порівняльна лексикологія

        - Порівняльна лексикологія

        - Порівняльна граматика

        - Порівняльна стилістика

 • Методика навчання порівняльних дисциплін

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 169-194.

2. Черноватий Л.М. Організація процесу формування фахової компетентності майбутнього перекладача / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 317-355.

 

 

bottom of page