top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Методика навчання письмового перекладу

Методика навчання повного письмового перекладу

Anchor 4

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст повного письмового перекладу: вербальні та/або ментальні дії майбутніх перекладачів у процесі повного письмового перекладу

 • Етапи повного письмового перекладу та їх зміст

 • Методика навчання доперекладацького аналізу мовних особливостей тексту оригіналу

 • Навички та уміння повного письмового перекладу

 • Вправи для навчання  повного письмового перекладу

 • Методика навчання редагування тексту перекладу

 • Питома вага повного письмового перекладу в курсі навчання письмового перекладу та динаміка її змін протягом навчання 

 • Оцінювання повного письмового перекладу та динаміка його змін протягом усього періоду навчання

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання письмового перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. Заведений / И.С.  Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М. : Академия, 2008. – 368 с.   

2. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М.П.Брандес, В.И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с.

3. Гавриленко Н.Н. Обучение  переводу  в  сфере  профессиональной  коммуникации: Монография / Наталья Николаевна Гавриленко. - М. : РУДН, 2008. - 175 с.

4. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / В.Н.Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

5. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л.К.Латышев, А.Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

6. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

7. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту / Сергій Євгенович Максімов. – К. : Ленвіт, 2006. – 157 с.

8. Черноватий Л.М. Основи розробки системи вправ для навчання професійно спрямованого письмового перекладу / Л.М. Черноватий, М.Д.Волчанська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 320-329.

9. Черноватий Л. М. Проблема оцінки письмових робіт майбутніх перекладачів // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 800. – С. 7-10.

10. Черноватий Л.М. Навчання письмового перекладу / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 195–242.

Anchor 5

Методика навчання часткового письмового перекладу 

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Зміст часткового (анотативного та реферативного) письмового перекладу: вербальні та/або ментальні дії майбутніх перекладачів у процесі часткового письмового перекладу

 • Етапи часткового письмового перекладу та їх зміст

 • Методика навчання доперекладацького аналізу мовних особливостей тексту оригіналу

 • Навички та уміння часткового письмового перекладу

 • Вправи для навчання  часткового письмового перекладу

 • Методика навчання редагування тексту перекладу

 • Питома вага часткового письмового перекладу в курсі навчання письмового перекладу та динаміка її змін протягом навчання 

 • Оцінювання часткового письмового перекладу та динаміка його змін протягом усього періоду навчання

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання часткового (анотативного та реферативного) письмового перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М.П.Брандес, В.И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с.

2. Гридин В.Н. Реферирование и аннотирование военной литературы / В.Н. Гридин // Переводоведческая лингводидактика. – М.: Флинт-Наука, 2009. – С. 228-251.

3. Князева Е.Г. Обучение реферированию как речемыслительной деятельности /  Е.Г. Князева // Переводоведческая лингводидактика. – М.: Флинт-Наука, 2009. – С. 142-151.

4. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Зинаида Давыдовна Львовская – М. :  Издательство ЛКИ, 2008. – 224 c.

5. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту / Сергій Євгенович Максімов. – К. : Ленвіт, 2006. – 157 с.

6. Новиков А.И. Реферативный перевод научно-технических текстов /  А.И.Новиков, Н.М. Нестерова. – М.: Наука, 1991. – 146 с.

7. Черноватий Л.М. Етапи, уміння та навички гетеровалентного письмового перекладу / Л.М.Черноватий // Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». — Вінниця : Нова Книга, 2013. — С. 243–251. 

 

bottom of page