top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст і методика навчання перекладу у сфері професійної комунікації

Професійно спрямований письмовий переклад

Anchor 14

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Місце професійно спрямованого (вузькоспеціального) письмового перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Питома вага професійно спрямованого (вузькоспеціального) письмового перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Співвідношення обов’язкових та факультативних занять з професійно спрямованого (вузькоспеціального) письмового перекладу

 • Методика навчання професійно спрямованого (вузькоспеціального) письмового перекладу

 • Вправи для навчання професійно спрямованого письмового перекладу

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання професійно спрямованого (вузькоспеціального) письмового перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1.  Гавриленко Н.Н. Обучение  переводу  в  сфере  профессиональной  коммуникации: Монография / Наталья Николаевна Гавриленко. - М.: РУДН, 2008. - 175 с.  

 

Профейсійно спрямований усний переклад

Anchor 15

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

 • Місце професійно спрямованого (вузькоспеціального) усного перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Питома вага професійно спрямованого (вузькоспеціального) усного перекладу у змісті навчання перекладачів

 • Співвідношення обов’язкових та факультативних занять з професійно спрямованого (вузькоспеціального) усного перекладу

 • Методика навчання професійно спрямованого (вузькоспеціального) усного перекладу

 • Вправи для навчання професійно спрямованого усного перекладу

 • Складання переліку навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для навчання професійно спрямованого (вузькоспеціального) усного перекладу в Україні

 • Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для досягнення мети навчання 

 • Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Складання планів щодо задоволення згаданих потреб

 • Формування авторських колективів для розробки нових навчальних матеріалів для забезпечення досягнення мети навчання 

 • Визначення принципів такої розробки, складання плану та графіку роботи

 • Координація роботи членів авторського колективу

 • Експериментальна перевірка нових навчальних матеріалів в умовах природного навчання

 

 

Література

 

1. Гавриленко Н.Н. Обучение  переводу  в  сфере  профессиональной  коммуникации: Монография / Наталья Николаевна Гавриленко. - М.: РУДН, 2008. - 175 с.

2. Черноватий Л.М. Механізми прийняття рішень в усному перекладі / Леонід Черноватий // Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. – Вип. 40/1. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 343-347.

3. Черноватий Л.М. Дослідження психолінгвістичного змісту процесу усного перекладу з аркуша / Л.М.Черноватий // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 928.  – 2010. – С. 198-204.

4. Черноватий Л.М. Cпіввідношення підсистем вправ для навчання перекладу з аркуша майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012, с.6 – 9.

5. Л.М.Черноватий. Вправи для навчання усного перекладу майбутніх філологів / Леонід Черноватий // Англістика та американістика. – 2012. – вип. 9. – С. 165 – 170. 

6. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 252-316.

bottom of page