top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Поточний, рубіжний та прикінцевий контроль навичок та умінь перекладу 

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Оцінювання усного перекладу  з аркуша

  • Оцінювання усного послідовного перекладу  

  • Оцінювання усного абзацно-фразового перекладу

  • Оцінювання синхронного перекладу

  • Оцінювання повного письмового перекладу  

  • Оцінювання реферативного письмового перекладу

 

 

Література

 

1. Черноватий Л.М. Шляхи контролю компетенції  усного перекладу з аркуша з англійської мови на українську у майбутніх перекладачів / Леонід Черноватий, Марина Ігольнікова, Владислава Корнієнко // Філологічні трактати: науковий журнал. – Т. 1. – № 2. – 2009. – С. 160-167.

2. Черноватий Л.М. Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів/ Леонід Черноватий //Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 848. – 2009. – С. 257-262.

3. Черноватий Л.М. Проблеми оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з англійської мови на українську / Леонід Черноватий, Ольга Гінзбург // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Випуск 70. –2009, с. 231-235.

4. Черноватий Л.М. Шляхи оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з української мови на англійську / Леонід Черноватий, Оксана Федоркова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – Вип. 10. Херсон: ХДУ, 2009. – С. 406-411.

5. Черноватий Л.М. Контроль компетенції  усного перекладу з аркуша  майбутніх перекладачів / Л.М.Черноватий // Наукові записки. – Вип. 89 (1). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 35-40.

6. Черноватий Л.М. Стратегії перекладу і ступінь еквівалентності тексту оригіналу та тексту перекладу в анотаціях авторів українських дисертацій / Л.М.Черноватий, І.В.Левчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 26. – С. 356-360.

7. Черноватий Л.М. Дослідження ступеня відповідності тексту перекладу характеристикам тексту оригіналу в анотаціях авторів українських дисертацій / Леонід Черноватий / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірка наукових праць. – Вип.XV. – 2011. – с.344 – 349.

8. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — c.228-242, 301-316.

bottom of page