top of page

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Зміст досліджень на рівні кваліфікаційних робіт

Зміст досліджень з перекладознавства у магістратурі, аспірантурі й докторантурі

Anchor 4

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Приблизна тематика наукових досліджень у галузі перекладознавства

  •  

  •  

  •  

 

 

Література

 

1.   

 

Зміст досліджень з методики викладання перекладу в аспірантурі та докторантурі

Anchor 5

Можливі питання для дослідження та обговорення

 

  • Приблизна тематика наукових досліджень у галузі методики навчання перекладу

  •  

  •  

  •  

 

 

Література

 

1.  Черноватий Л.М. Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності / Л.М.Черноватий // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 192-197.

bottom of page